[mailto:info@saenf.nl]
[http://www.saenf.nl/saenf.html]
[http://www.saenf.nl/saenfbedrijf.html]
[./saenfbedrijf.html]
[./saenfbedrijf.html]
[./saenfbedrijf.html]
[http://www.saenf.nl/saenfpart.html]
[http://www.saenf.nl/saenfcontact.html]
[./saenfdiscl.html]
[./saenfalgvrw.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Schoutens
Administratieve &
Fiscale dienstverlening v.o.f.
Bijsterveldenlaan 14, 5045 ZT Tilburg, tel.: 013-5715076, mob.: 06-39376197, email: info@saenf.nl
KvK nr.: 64965570
  
SA&F administratieservice.
SA&F kan voor u de volledige administratie verzorgen, van het inboeken van nota’s tot het samenstellen van de jaarrekening en het doen van de betreffende belastingaangiftes. Afhankelijk van uw wensen kunt u echter ook een aantal zaken zelf doen en alleen de meer specifiekere administratieve zaken aan SA&F overlaten.
Heeft u zelf een accountant die bijvoorbeeld uw jaarrekening samenstelt, kan SA&F toch uw boekhouding verzorgen. Uw accountant krijgt van SA&F de gegevens aangeleverd op basis waarvan hij de jaarrekening kan samenstellen.
Een andere mogelijkheid is dat SA&F de administratie bij uzelf op kantoor met uw eigen software verzorgt.

Overzicht SA&F administratieservice:
 • Inboeken kas, bank, inkopen, verkopen etc;
 • Crediteurenadministratie;
 • Debiteurenadministratie inclusief het nabellen van niet betaalde facturen;
 • Loonadministratie inclusief personeelsvraagstukken;
 • Opstellen prognoses/budgetten;
 • Periodieke (management)rapportages;
 • Samenstellen jaarrekening;
 • Verzorgen van aangiftes: Loonheffingen, Btw, IB (winst) etc..

SA&F werkt hierbij als volgt. Periodiek, bijv. maandelijks, levert u uw gegevens (kasboek, bankafschriften, nota’s, personeelsmutaties etc) aan. SA&F verwerkt deze gegevens in  de boekhouding en verzorgt de periodieke fiscale aangiftes. Per kwartaal, of indien u wenst maandelijks, ontvangt u van SA&F een uitdraai van uw boekhouding en een overzichtelijke (management)rapportage met commentaar over opvallende punten. Na afloop van het jaar stelt SA&F de jaarrekening samen, bespreekt deze met u en verzorgt de jaarlijkse fiscale aangifte.
SA&F inleenservice.
Uw onderneming heeft behoefte aan een boekhouder/administrateur, maar heeft hiervoor geen volledige dagtaak. Of u wilt gewoon flexibel blijven en niet gebonden zijn aan een (vast) arbeidscontract en/of andere personele rompslomp. In dat geval kan de inleenservice van SA&F uitkomst bieden. U kunt SA&F voor een vaste dag of dagdeel tegen een betaalbaar uurtarief inlenen voor o.a. de volgende functies:
 • Boekhouder;
 • Administrateur;
 • Hoofd-administratie;
 • (assistent-)controller;
 • Debiteurenbewaker.
De inleenservice van SA&F kan natuurlijk ook handig zijn als u kampt met een tijdelijk personeelstekort door bijv. ziekte of zwangerschapsverlof. Of bij het wegwerken van een administratieve achterstand. Of bij het opzetten van uw administratieve organisatie.
SA&F startersservice.
Het spreekwoord luidt “een goed begin is het halve werk”, en dat geldt zeker voor het opzetten van een onderneming. Een goede voorbereiding geeft inzicht of uw plannen haalbaar zijn en voorkomt onverwachte problemen na de start van uw bedrijf.
SA&F kan u begeleiden en adviseren in de aanloop naar uw eigen bedrijf, met bijvoorbeeld:
 • Het opzetten van een ondernemingsplan;
 • Het opzetten van een financieel plan;
 • De keuze van de ondernemingsvorm;
 • Fiscale aangelegenheden;
 • Het opzetten van de administratie, etc..
  
Zakelijke dienstverlening